TIINA TASMUTH   

ylilääkäri

lääketieteen- ja kirurgian tohtori

syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri

palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

kivunhoitolääketieteen erityispätevyys

KOULUTUS   

    Ylioppilas, Tallinnan Gustav Adolfin Gymnasium

    Lääkäri (vastaa Suomessa LL), Tarton yliopisto

    Kirurgian- sekä syöpätautien- ja sädehoidon erikoislääkäri, Tarton yliopisto

    Lääketieteen ja kirurgian tohtorin tutkinto: syöpätautien-, kirurgian- ja anestesiologia-

                                                                                 alainen väitöskirja, Helsingin yliopisto

    Terveyskasvatuksen approbatur, Jyväskylän yliopisto

    Lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutus, Tampereen yliopisto

    Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, Suomen Lääkäriliitto

    Erikoislääkärien johtamispätevyys, Suomen Lääkäriliitto

    Kivunhoitolääketieteen erityispätevyys, Suomen Lääkäriliitto

TYÖPAIKKA (nykyisin)   

    Espoon sairaala, ylilääkäri

    Terhokoti, päivystävä lääkäri

TOIMET (myös aikaisemmin)

    Espoon sairaala: ylilääkäri, polikliiniset ja kotiin vietävät palvelut tuotantoyksikkö

    HYKS Syöpäkeskus: amanuenssi, sairaalalääkäri, erikoislääkäri, osastonylilääkäri

    HYKS Kipuklinikka: lääkäri

    Terhokoti: päivystävä lääkäri

    Herttoniemen- ja Leppävaaran terveyskeskus: lääkäri

    Espoon kotisairaala: lääkäri

    Helsingin Diakonissalaitos: stipendiaatti (kirurgia)

    Suomen Akatemia: tutkijalääkäri

    HYKS: EVO-tutkijalääkäri

    Suomen Syöpäyhdistys: tutkijalääkäri 

    Viron Syöpäkeskus: syöpätautien- ja kirurgian lääkäri, osastonylilääkäri 

    Tallinnan yliopisto: terveyskasvatuksen professori

YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA

    Suomen Lääkäriliito, valtuuskunta: 1.varajäsen 2010, jäsen 2011 - 2018.

    Suomen Lääkäriliitto, terveyspoliittisen valiokunnan jäsen alkaen 2011 - 2019.

    Suomen Lääkäriliitto, eettisten periaatekysymysten valiokunnan jäsen, 2010. 

    Suomen Erikoislääkäriyhdistys, valtuuskunnan jäsen, alkaen 2010 -

    Suomen Erikoislääkäriyhdistys, hallituksen jäsen, 2013 - 2016.

    Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistys, hallituksen jäsen, 2006 - 2010.

    Vastaava luottamusmies, HUS Medisiininen tulosyksikkö, 2008 - 2015.

    Vastaava luottamusmies, HYKS Syöpätautien klinikka, 2008 - 2015.

    Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen, 2013 - 2017.

    Helsingin kaupunginvaltuuston varajäsen, 2013 - 2017.

JÄSENNYYDET SUOMESSA

    Suomen Lääkäriliitto

    Virolaisten Lääkäreiden Seura Suomesssa

    Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry

    Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry

    Suomen Palliatiivisen Lääketieteen Yhdistys ry

    Suomen Kristillinen Lääkäriseura

    Tutkijoiden ja kansanedustajien seura (TUTKAS), Suomen Eduskunta

TIETEELLINEN TYÖ

    Chronic pain and other symptoms following treatment for breast cancer, Academic

    dissertation, Helsinki University, 1997 (Rintasyövän hoitojen jälkeinen krooninen kipu ja

    muut oireet, Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 1997). 

    Tutkimustyötä ja julkaistuja artikkeleita on erityisesti kivun hoidon, palliatiivisen ja

    saattohoidon sekä syöpäpotilaiden elämänlaadun alalta.