KOOLITUS

• Tartu ülikool, arstiteaduskond, ravi

• Onkoloog (kiiritus- ja keemiaravi), Eesti ja Soome

• Helsingi ülikool, Ph.D. (meditsiiniteaduste doktori kraad), 1997

                                     Väitekiri: Krooniline valu ja muud sümptoomid rinnavähiravi järgselt

• Lisaerialad, Soomes
        - valuravi 
        - palliatiivne meditsiin
 

TÖÖ praeguSoomes:

• Terhokoti, Helsingi hospiitsvalvearst
• Helsingi ülikooli haigla, HUS-piirkonna palliatiivse ravi telefoni-konsultant
 
Töö varem
Eestis
Eesti Onkoloogiakeskusonkoloogosak.juhataja
Tallinna ülikooltervisekasvatuse professor
 
       Soomes:
      o Espoo haigla / Lääne-Uusimaa, polikliinilised ja kojuviidavad teenused (sh Palliatiivse ravi keskus),      
         peaarst
o Helsingi ülikooli Onkoloogiakliinik
                               - Keemia- ja kiiritusravi osakonnadarst-onkoloog
                               - Palliatiivise ravi osakond, osak.juhataja
       o Helsingi ülikooli Valukliinik, arst
 o Leppävaara ja Herttoniemi tervisekeskusarst 
 o Soome Akadeemia ja Soome Vähiliit, teadur
.
KUTSELIIDU liige, Eestis : Tallinna Arstide Liit